TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
ขึ้นไปแล้ว ทำ sideway นานแบบนี้ ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่จะทิ้งตัวลงอีกรอบ ขอให้ระมัดระวังดีๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ