Nungz

คนรอ L อดทนรออีกนิด

TFEX:S50H2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 68
4
ตอนเช้า เปิดโดด ขึ้นไปชนต้าน แล้วไหลลงมาอย่างแรงง ทะลุ low เดิม

ก่อนปิดตลาดเช้า เด้งขึ้นไปขน ต้าน ต้องรอดูบ่ายนนี้ ถ้าไม่ผ่านต้าน ก็มีโอกาสจะลงอีกรอบได้ แต่ถ้า ทะลุต้าน เมื่อไหร่ ลองหาโอกาส L ดู อาจจะมีเด้ง ได้บ้าง

ความคิดเห็น