Nungz

ทุกครั้งที่ เด้ง s ที่แนวต้าน

ลดลง
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX
เวลาเทรนขาลง เราควร s ที่แนวต้าน จะ กำไรและความเสี่ยงน้อยกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ