TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
พรุ่งนี้ราคามีโอกาศขึ้นทดสอบ แนวต้านเพื่อปรับตัวลงต่อ หน้า short ยังคงได้เปรียบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ