Nungz

s50h2020 หลังจากที่เรา L มา บางส่วนแล้ว มีกำไร มาพอควร

เพิ่มขึ้น
TFEX:S50H2020   SET50 INDEX
จำนวนเข้าชม 44
4
ตอนนี้ ระยะสั้นต้องเน้นเล่น L อย่าเพิ่ง S
แนวต้าน ประมาณ 930-935 อาจจะ sideway ช่วงนี้ ทำ ยึกยัก แล้วขึ้นต่อ หรือจะ ยึกยัก แล้วตบลง ต้องติดตามกันต่อไป

ถ้ายึกยักแล้วขึ้นต่อ โอกาสจะไปถึง 950 ก็มีทันที

ความคิดเห็น