Nungz

ยังไม่ชัดเจน สามารถเป็นไปได้ 2 ทาง

TFEX:S50H2020   SET50 INDEX FUTURES
ตอนนี้ ระยะสั้น อาจจะต้องมองแถวๆๆ 850ว่ายืนได้ไม๊ ถ้ายืนได้โอกาสจะไป 860

หรือถ้า ไม่ผ่าน อาจจะลงมา อีกรอบก็ได้ ระมัดระวัง ทั้ง s ทั้ง L
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ