Sumatekcho

SET50 ลงรอบนี้ท่าจะเผาจริง รอต่างชาติช็อปของถูก

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
ดอลล่าร์แข็งต่อเนื่อง เศรษฐกิจชะงัก แรงข้าวต้มไม่น่าขึ้นต่อไหว ต่างชาติเองยังเอาตัวไม่รอด อธิฐานได้แค่สองเรื่อง บาทอ่อนเอาต่างชาติมาเที่ยวไทยกับส่งออกได้มากเศรษฐกิจฟื้น กับบาทอ่อนต่างชาติเอาเงินมาช็อปของถูกจากตลาดไทยหากสองอย่างที่ว่าไม่เกิด แลมโบ ไม่มาแน่นอน
ทางเทคนิคปิดหลุด EMA200 ด่านแตก Bollinger band 20 sma ขาลงท่าจะยาว

ซินแสแว่นน้ำ
ฝากกดไลค์กด Following กดจรวดเพื่อเป็นกำลังใจครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ