Sumatekcho

SET50 Sideway กันซักพัก วันจันทร์นี้รู้เรื่อง

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
Fed ประกาศขึ้นดอดแข็งกร้าว ทำให้เงินไหลกลับไป ตามทฤษฎี Milkshake ตลาด DowJones ร่วงแรงไปแล้วเมื่อคำวันศุกร์ของเวลาบ้านเรา วันจันทร์น่าจะไดเห็นการย่อ ถ้าลงแรงมากก็กลับไปเป็นขาลง ถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจริงจะได้เห็นขาขึ้นรอบใหม่

ฝากคอมเม้น จรวด แชร์ Following ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจ

ซินแสแว่นน้ำ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ