BreezeBrief

S50Z23 24/11/23 SW ในกรอบ 3 เหลี่ยม

TFEX:S501!   SET50 Index Futures
sw ในกรอบสามเหลี่ยมจนกว่าจะเลือกทาง
tfเล็ก ยังไม่มี สญ. กลับตัว
tfใหญ่ ลง os เกิด hi-bulldi.
.
240 : os กรอบ 854.3 - 885.5
60 : os กรอบ 854.3 - 885.5
hi-beardi. high 885.5 = ค้างดีดแต่ต้องรอ cd

30 15 : ลงโซน 866 = มีหัวลง(หัก)
5 : ลง 423.6 ดีด ob มี hi-beardi.
จึงลง os กรอบ 866.3 - 872.5
- ถ้าหลุด 866.3 จะลงทุบขู่ต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ