Nungz

s50 ตลาดยังอยู่ช่วงขาลง แต่ ถึงจุดจังหวะที่บอกว่าจะรีบาว

TFEX:S501!   SET50 Index Futures

เราจะลองใช้ตัว Advance Market Breadth Rsi Hi Low ถ้าใช้ตัวนี้ ยังควรเล่น สถานะ short อยู่
แต่ มีอีกตัว คือ Advance Market Breadth Trend Cycle ที่ออกอาการ สีฟ้า ขยับขึ้นมา แทนที่สี่แดง บ่งบอกว่า ตลาด จะขึ้น หรือ ออกข้าง ก็เป็นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ