Nungz

SET ยังอยู่ขาลง Still Bear

ลดลง
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
ตอนนี้ ถ้าดูตัว momentum cycle นับหุ้น 50 ของ set50 ว่ากลุ่มไหนมาแรง ซึ่ง สีแดง มาแรงสุด คือ อยู่ในกลุ่ม macd ตัดลง และ ต่ำกว่า 0 ซึ่งบอก ว่า ยัง Bearish มาก

และตัว นับหุ้น 50 ตัว ว่าตอนนี้ Rsi อยู่ช่วง ไหน ปรากฏกว่า อยู่กลุ่มสีแดงคือ Rsi14 < 40 มีถึง 24 ตัว และมี Rsi14 > 60 แค่ 3 ตัว เท่านั้น นอกนั้นอยู่ระหว่าง 41-59 แค่ 13 ตัว(ไม่เลือกข้าง) แต่ ฝั่งแย่ ยั้งมีเยอะกว่า

ยังไม่จำเป็นต้องรีบ หาจังหวะ ซื้อหุ้น รอให้มีสัญญาณกลับตัว หรือมี พวก bullish divergence อาจจะค่อยพิจารณา เข้า เข้าช้าๆ หน่อย ดีกว่า เข้าเร็วแล้วโดน stop
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ