Nungz

ตลาดเปลี่ยนเทรน เป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มขึ้น
TFEX:S501!   SET50 Index Futures
จากโพสเก่า ที่ ตลาดดูทีท่าแค่เริ่ม ส่งสัญญาณ การกลับตัว พอมาถึงวันนี้ indicator MarketBreadth บอกว่า กลับตัวเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ณ ตอนนี้ ตลาดติดแนวต้านประมาณ 945 s50m ตอนนี้อาจจะเหมือนวิ่งออกข้าง ขึ้นๆ ลงๆ แถวนี้ สะสมพลัง อาจจะขึ้นต่อได้อีก

กลุ่มหลักๆ ที่ น่าจะดันตลาดได้คือพลังงาน

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ