KKTradeJournal

RUNE 4H 7/11/2022 plan for november2022

การศึกษา
BINANCE:RUNEUSDT.P   RUNE / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
ครั้งที่ 1
แผนการเล่นเดือน พย.2022-ธค.2022 ราคาน่าจะวิ่งอยู่ในช่วง 1.3-2.0
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ