thiraphong31006

RUNE ก็น่าสนใจไม่หยอก

BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
RUNE ก็น่าสนใจไม่หยอก จากการมองกราฟ D RUNE ทำ 1 จบ 2 แล้ว เป็น correction flat มีโอกาสที่จะทำ 3X ซึ้งราคาจะถึง 1-161.8% ราคา นี้เป็นราคาที่น่าสนใจเลยทีเดียว แต่ถ้าราคา หลุด 3.0 ลงไป ควรออกนะ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ