thiraphong31006

หลุ่มเพื่อนหลุ่ม RUNE

BINANCE:RUNEUSDT   RUNE / TetherUS
หลุ่มเพื่อนหลุ่ม RUNE ลงมาที่ 71.8% แล้วทำการยกขึ้น ขาลงทำเป็น Correction Flat มีแนวโน้มว่าจะทำเป็น คลื่น 3X อยากร้องตะโดกนบอกว่า หลุมเพื่อนหลุม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ