HumanGraphy

RS ดีดรับข่าวจับมือกับ Work

เพิ่มขึ้น
SET:RS   RS PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 63
2
RS : ราคาดีดขึ้น ตอบรับข่าวจับมือ Work ต่อยอดธุรกิจเปิดช่องทางขายสินค้าใหม่ Wellness Shop

ราคาลงทดสอบกรอบพักตัวแล้วดีดขึ้น ระยะสั้นเทรดในกรอบ หรือระยะกลางถือลุ้นขึ้นออกจากกรอบ

Plan1 : Follow Buy@ 15.8
Stop@ 14.8
Target = 17.7 หรือกรอบเทรนสีส้ม

Plan2 : ซื้อถือลุ้นขึ้นข้ามกรอบ
Stop@ 14.8
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: Stop ออก

ความคิดเห็น