Aunggul_K

ROJNA พักตัวได้ที่หุ้นที่แนะนำทะยอยสะสม

เพิ่มขึ้น
SET:ROJNA   ROJANA INDUSTRIAL PARK
ROJNA หุ้นที่ต้องอยู่ใน focus list
ด้วยเหตุผลหลายประการ
1. ราคาห้นถูกกว่า BV
2.อยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐ
3.ราคาเปลี่ยนโครงสร้างจากลงเป็นขาขึ้นแล้ว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ