OsasInwza

บันทึกการเทรด 001.5

เพิ่มขึ้น
SET:ROJNA   ROJANA INDUSTRIAL PARK
อันนี้จะเป็นที่ผมวิเคราะห์หุ้นไว้ให้เพื่อนโดยที่จะมีรายละเอียดดังนี้
1.เราจะรอเข้าเมื่อราคามาถึงบริเวณโซน 5.30 -5.00 เพราะเป็น NSZ ที่แข็งแรง
2.มี DZ ที่บริเวณเดียวกัน
3.เป็นการบริเวณสิ้นสุดของ W4

โดยถ้าเป็นไปตามแผนเราจะออกกำไรที่บริเวณที่
เป้าที่ 1 ราคา 7.10 บาท
เป้าที่ 2 ราคา 8.90 บาท

โดยที่เราจะตั้ง SL ที่บริเวณราคา 4.20 เพราะเมื่อราคามาถึงบริเวณนั้นการวิเคราะห์ทั้งหมดจะผิดแผนทันที
RR ในการเทรดรอบนี้คือ 1:4.22

****นี่เป็นบันทึกในการฝึกเทรดของตัวผมเอง ซึ่งตัวผมนั้นยังมีประสบการณ์ในตลาดนี้ไม่มากนักเลยอยากจัดทำรายละเอียดบันทึกการเทรดเผื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านอื่นๆที่เข้ามาชม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ