BINANCE:RENUSDTPERP   Ren / TetherUS PERPETUAL FUTURES
สำหรับสาย Furtures Binance
TP#3 - 0.7859
TP#2 - 0.6848
TP#1 - 0.5513
BUY#1- 0.4600
BUY#2 -
BUY#3 -
STOPLOSE - 0.4209
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ