B-Stark

RCL

เพิ่มขึ้น
SET:RCL   REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
เนื่องจากแท่งเทียนทำรูปแบบ Ascending Triangle ยก Low ขึ้น
โดย 4 วันที่ผ่านมา มี MCDX Plus เจ้าใหญ่ เข้ามากกว่าค่าเฉลี่ย

จุดเข้า : 57.50
TP : 67.75 ( High เดิม )
SL : 51.25
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ราคาค่อยๆ ขยับขึ้นไป
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: รอ TP : 67.75 ( High เดิม )
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: SL : 51.25 เมื่อวันที่ 7 กย. ที่ผ่านมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ