Knott542

RBF แนวโน้มต่อ

SET:RBF   R&B FOOD SUPPLY PCL
ดูแล้วน่าจะกำลังจบ correction wave ในคลื่น4 แล้ว ใกล้จะทำ wave5
ปล ไม่ได้ชี้นำเป็นความเห็นส่วนบุคคล ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ