NutaponKo

ยังน่าสนใจ 4.34

SET:RBF   R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
แนวรับอยู่ที่ 4.34
คัททิ้งเมื่อหลุด4.18
จากทรงกราฟ ยังเป็นเทรนกรอบออกข้าง เป้า 4.94
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ