Aunggul_K

RBF หุ้นกลุ่มอาหารพื้นฐานดีที่ราคาลงมากเกินไป

SET:RBF   R&B FOOD SUPPLY PCL
RBF RBF หุ้นกลุ่มอาหารพื้นฐานดีที่ราคาลงมากเกินไป
มุมมองทางเทคนิคราคาเริ่มสร้างฐานในช่วง 9.50-12 บาทได้ระยะสั้นมีโอกาศขึ้นไปทดสอบ
โซน12 บาทแต่ยังไม่เปลี่ยงแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นหาลงทุนยาวเป็นจังหวะซื้อสะสมถือข้ามปี
กำไร 2 ไตรมาศ อยู่ที่ 300 ล้านบาทเทียบ ปี2565 ทั้งปี ที่ 482 ล้านบาท
แต่ราคาลงมาจากปี2565 โซน 22 บาท คือลงมาแล้วกว่า 50 % จากจุดสูงสุด
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ