mayt.kong

RATCH - กรณีศึกษาสภาพ หุ้นต้นน้ำ

เพิ่มขึ้น
SET:RATCH   RATCH GROUP PCL
จากกราฟสิ่งที่ให้พิจารณาคือ
- การ Break Trendline \ EMA100 ในแท่งแรกๆ
- การก่อฐาน High-Density Volume zone บริเวณนี้
- จากนี้การ throwback หรือ consolidate สามารถเกิดขึ้นได้ และอาจกินเวลาในระดับวัน หรือ เป็นสัปดาห์ ในกรอบนี้
- วิธีหา Maximum Risk คือ การวางสมมติฐานว่าราคาจะต้องยก High-Low แล้วเพื่อยืนยันสภาพ Bottom Out
ดังนั้น Risk เราคือการกดลงไปจากตรงนี้ ถึงการเกิด new low ที่ต่ำกว่า 48.75 หรือประมาณ 4.8%
- กลยุทธการเทรดคือ เข้าสะสมในโซนการ consolidated\throwback คือ 48.75 - 51.25 โดยให้แบ่งไม้เข้าสะสมตามความเหมาะสมของหน้าตัก
- จุดยอมแพ้ คือ การทำ new low หลุด 48.75 ลงไป 2-3 ช่อง
- Reward คือ การดีดตัวขึ้นมาเทส แนว Fibo Retracement ที่ระดับ 38.2 - 61.8 (56.5 - 66.75)
Min. Reward ตามแผนนี้คือ 10%++ ซึ่งพิจารณา Risk / Reward Ratio แล้วจะเหมาะแก้การลงทุนหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับเคมีของนักลงทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ