Tanmika

QTC

เพิ่มขึ้น
SET:QTC   QTC ENERGY PUBLIC CO LTD
Buy 4.9-5 บาท คาดว่าตอนนี้ปรับตัวลงเป็น flat ซึ่งตอนนี้คือขา C ของwave4 เป้าระยะทำกำไรที่wave5 ของwave3ใหญ่ แถๆ9-9.5บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ