mooham2011

QH ทำกรอบพักตัว

การศึกษา
SET:QH   QUALITY HOUSES CO
QH รีบาวด์ขึ้นมาชุดนี้มี volume เข้ามาค่อนข้างสวย ดูรวมๆแล้ว volume ก้อนที่เข้ามาก็ดูเหมือนยังไม่ออก ตอนนี้ก็ยกมาจ่อกรอบบนของกรอบแล้ว ก็น่าสนใจที่จะติดตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ