TPBoon

QH , Tf day (25/02/21)

เพิ่มขึ้น
TPBoon ที่อัปเดต:   
SET:QH   QUALITY HOUSES CO
ด้วยตัวหุ้นเป็น uptrend ย่อลงมาแล้วเกิดสัญญาณ TD Buy ใน TF day มีการตั้งลำพร้อมจะขึ้นต่อในชุดคลื่นแรก
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ถึงเป้าแรกนะครับ จะรัน EMA หรือพอใจก็แล้วแต่ท่านเลย
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
ราคาพยายามไต่ขึ้น หากหลุด ema Time Frame 4h แนะนำล๊อกกำไรออกมาครึ่ง
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ถึงเป้าหมายเรียบร้อย หากใครจะไปต่อ แนะนำไปตาม ema 10 ใน tf 4h

สวัสดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ