hoonruntrend

QUIZ การใช้ งาน VOLUME PROFILE ควรใช้กรอบกี่เดือน หรือกี่ปี

การศึกษา
NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc
QUIZ การใช้ งาน VOLUME PROFILE ควรใช้กรอบกี่เดือน หรือกี่ปี คำตอบ คือไม่ใช่ การดูว่ากี่เดือน กี่ปี เราดูจากกรอบที่สะสม

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ