Thatchai789

pylon

เพิ่มขึ้น
SET:PYLON   PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาเบรคเทรนขาลงแล้ว น่าจะย่อเพื่อขึ้นต่อ เป้าแรกให้ที่ 7 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ