Aunggul_K

pttgc เช้านี้มีประเด็นข่าวบวกเข้ามา ยังสามารถถือต่อได้ครับ

เพิ่มขึ้น
SET:PTTGC   PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
PTTGC เช้านี้มีประเด็นข่าวบวกเข้ามา ยังสามารถถือต่อได้ครับ ราคาเป้าหมายทางเทคนิคคงเดิมที่ 40 บาทครับ

PTTGC
การขายหุ้นสามัญในบริษัท จีซีโลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

What's new? PTTGC แจ้งการขายหุ้นสามัญในบริษัท จีซีโลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด

Highlights:
• เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2023 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเห็นชอบให้ PTTGC ขายหุ้นสามัญของ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจบริการและอื่นๆ ให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHAVH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจโพลิเมอร์ของบริษัทในสัดส่วน 50% คิดป็นมูลค่า 2,640 ล้านบาท
• ทั้งนี้คาดว่าการโอนหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 หรือตามที่บริษัทและ WHAVH ตกลงกัน
• เรามีมุมมองเชิงบวกต่อข่าวดังกล่าว เนื่องจากการเข้าร่วมถือหุ้นโดย WHAVH ในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งในธุรกิจคลังสินค้าและนิคมอุตสาหกรรม น่าจะสามารถสนับสนุนต่อยอดการเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าตลอดจนด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร รวมทั้งช่วยในเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานอีกด้วย
• จากประมาณการเบื้องต้น เราคาดว่า PTTGC จะมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้นดังกล่าวราว 3 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรสุทธิปี 2023 ของเราและตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

View from fundamental: ข่าวนี้น่าจะสร้าง positive sentiment ต่อราคาหุ้นในระยะสั้น ถึงแม้ว่าแนวโน้ม 4Q23 จะดูไม่น่าตื่นเต้น แต่มูลค่าหุ้นปัจจุบันที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยซื้อขายที่ PBV ณ สิ้นปี 2024 เพียง 0.6 เท่า (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.1 เท่า อยู่ 1.9SD) น่าจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของราคาหุ้น สำหรับในระยะยาวการเข้าซื้อกิจการ Allnex จะเป็นก้าวแรกของ PTTGC ในการเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอให้มีผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและผลประกอบการในระยะยาว เราจึงคงคำแนะนำ “ถือ”
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ