UNRPP

PTTEP - หากปรับจบตรงนี้ เตรียมขึ้นครั้งใหญ่

เพิ่มขึ้น
SET:PTTEP   PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
ตอนนี้ PTTEP ได้ปรับตัว sideway ในลักษณะ 3-3-5
ซึ่งเป็นลักษณะ Flat correction
หากปรับจบตรงนี้ แสดงว่า PTTEP พร้อมไปต่อ


ตอนนี้ เราน่าจะอยู่ในเวฟ 3 ของเวฟ 3 ใหญ่ ซึ่งจะทำให้ทะลุ Bullish channel (เมื่อเบรก 150 บาท)
มีเป้าอยู่ที่ 240-250 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ