UNRPP

STGT - น่าจะจบ correction แล้ว เตรียมขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:STGT   SRI TRANG GLOVES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
หากไม่หลุดเส้นสีแดง คาดว่า STGT จะไปต่อ โดยมีเป้าบริเวณ 1.618-2.618

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ