SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
ราคาวิ่งในกรอบแคบๆ
ซื้อตามแรวรับ แล้วขายตามแนวต้านได้เลยครับ
ทำรอบไปเรื่อยๆสบายใจกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ