Jumperboy

PTT ความชันเริ่มปรับตัวเข้าสู่แนวราบ volum การขายเริ่ม peak

เพิ่มขึ้น
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
SET:PTT
PTT ความชันเริ่มปรับตัวเข้าสู่แนวราบ volume การขายเริ่ม peak และการสัมผัสแนวรับ fibo หรือนี่อาจเป็นจุดกลับตัว ?

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ