Thammarat_K

วิเคราะห์การเคลื่อนที่ หุ้น PTT

Thammarat_K ที่อัปเดต:   
SET:PTT   PTT PUBLIC COMPANY
ขออนุญาตแชร์มุมมอง การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ หุ้น PTT
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น:
ยังคงจับตาดูการกลับตัวของกราฟเทคนิค ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมมอง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ