WaveRiders

PTG, go up

เพิ่มขึ้น
SET:PTG   PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LTD
PTG, 03/05/2019
ภาพใหญ่ จบ wave cycle ไปแล้ว 1 ชุด
แต่ที่กำลังเด้งกลับขึ้นมา ยังไม่รู้ว่า ภาพใหญ่ จะเป็นอะไร.
มองดูในคลื่นย่อย. เพิ่งจะจบ Leading Diagonal
แล้วพัก แล้วก็สะบัด Break out
จึงต้องให้ Label ไว้เป็น. 3 or C
ซึ่ง ควรจะไปที่ projection 100% -161.8%
ราคาน่าสนใจ

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ