NutaponKo

pstc ทรงเริ่มสวย

เพิ่มขึ้น
SET:PSTC   POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
มีการเบรคสามเหลี่ยมกราฟวัน แนวรับเบรคที่ 0.72
คัทเมื่อหลุด 0.70

รูปแบบการยกไฮ น่าจะสามารถรันกำไรได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ