NutaponKo

pstc ทรงเริ่มสวย

เพิ่มขึ้น
SET:PSTC   POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
จำนวนเข้าชม 56
2
มีการเบรคสามเหลี่ยมกราฟวัน แนวรับเบรคที่ 0.72
คัทเมื่อหลุด 0.70

รูปแบบการยกไฮ น่าจะสามารถรันกำไรได้