WaveRiders

PSL, uptrend

เพิ่มขึ้น
SET:PSL   PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 557
5
PSL วิ่งขึ้นมาเรื่อย ถ้ายังไม่ตกเส้น trend line สีชมพู
ก็ยังน่าจะขึ้นได้อีก มีลุ้น 10 บาท ขึ้นไป

#WaveRiders