WaveRiders

PSL, uptrend

เพิ่มขึ้น
SET:PSL   PRECIOUS SHIPPING
PSL วิ่งขึ้นมาเรื่อย ถ้ายังไม่ตกเส้น trend line สีชมพู
ก็ยังน่าจะขึ้นได้อีก มีลุ้น 10 บาท ขึ้นไป

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ