Aunggul_K

PSL เล่นขึ้นจากแนวรับ

เพิ่มขึ้น
SET:PSL   PRECIOUS SHIPPING
PSL มุมมองเล่นเก็งกำไรจากค่าระวางเรือ
ราคาเป้าหมาย 10.60
ผิดทางตัดขาดทุน 8.85
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ