B-Stark

PSL

เพิ่มขึ้น
B-Stark ที่อัปเดต:   
SET:PSL   PRECIOUS SHIPPING
ราคาทำ 52 weeks high
พร้อม Vol เงินไหลเข้า
และ MCDX Plus เจ้าใหญ่ ที่ 67.593

ราคาเข้า : 23.3
TP : 25.3
SL : 21.2

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่:
รอราคาเป้าหมายที่ 25.30 โดยราคาไปถึงวันที่ 5 สค ไปแล้ว 1 ครั้ง
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
เมื่อวันที่ 19 สค 2563
TP : 25.3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ