Thatchai789

psl

เพิ่มขึ้น
SET:PSL.R   PRECIOUS SHIPPING NON-VOTING
ราคายืน 6 บาทได้ น่าสนแล้วไปปล่อยแถวๆ 7.30 แต่อาจจะไปแตะๆ 7.50

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ