Nimmano

PROEN ซื้อ

เพิ่มขึ้น
SET:PROEN   PROEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
PROEN ซื้อ 9.20 ตัดขาดทุน 8. 40

คำเตือน: ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน เป็นการวิจัยและเก็บสถิติระบบเทรดของผู้เขียนเท่านั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ