bobby-n

PRM DAY GO UP

เพิ่มขึ้น
SET:PRM   PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
PRM 29/08/2019 DAY

กำลังฟอร์มตัวอยู่กรอบขาขึ้น เป็น Wave3 และ กำลังย่อตัว 4 และขึ้น 5

Close 9.10
Target 10.20
STop Loss 8.90
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ