NutaponKo

PRINC รูปแบบง่ายๆ

SET:PRINC   PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
ด้วยหลัก เบรคธง ยกไฮ ไม่ทำโลใหม่ อาจจะมีเด้งให้เล่นบ้าง

ผลประกอบการ เป็นไปตามที่คิด
รับ 2.54
คัททิ้ง 2.50

เป้า 2.98
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ