regret01

วิเคราะห์ PRINC

SET:PRINC   PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
สำหรับ PRINC ตอนนี้มองว่ากำลังปรับฐานทำ คลื่น 4 อยู่ ถ้าไม่หลุดกรอบราคาก็มองว่ามีโอกาสขึ้นไปทำ คลื่น 5 โดยมีเป้าแรกอยู่ที่ 5.95 หรือ 61.8% และ แนวถัดไปก็ประมาณ 7.05 หรือ แนว 100%

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ