regret01

Update : วิเคราะห์ PRINC

เพิ่มขึ้น
SET:PRINC   PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC CO LTD
ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว PRINC ทำ Wave 4 ไป Wave 5 จากชุดคลื่น ล่าสุด ก็มองว่าถ้า PRINC สามารถเบรค 6.70 หรือ 7.05 ได้ PRINC ก็มีโอกาสทำ Wave 3 ใหญ่ โดยมีเป้าหมายของการขึ้นอยู่ที่ 161.8 - 261.8% ของแนว Fibo

หมายเหตุ : ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดเป็นเพียงมุมมองส่วนตัว และ วิเคราะห์ตามความรู้ที่มี จะซื้อจะขายอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับ

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ