coop3rxz

Pow นะครับ

BITKUB:POWTHB   Power Ledger
น่าจะลงได้ 2 รูปแบบครับ ถ้าจะเข้าเทรด เข้าได้ตามราคากรอบครับ
แต่ว่าต้องดูแท่งเทียนกลับตัวครับ
หากแท่งเทียนไม่มี ข่าวไม่ดี
อย่าพึ่งเข้าไปรอกรอบล่าง!!!
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ