coop3rxz

น้อง pow ครับ

coop3rxz ที่อัปเดต:   
BITKUB:POWTHB   Powerledger
สำหรับผมมองว่าตอนนี้สามาเก็บของได้ครับ แต่มีโอกาศไม่มากนักที่จะย่อลึกอีกนิด ถ้าสายเก็บยาวไม่กลัวดอยจุดขายไกล ก็ไม่มีอะไรให้ให้คิดมากแล้วจุกนี้สามารถเก็บของได้ครับ
ความคิดเห็น:
ผมคิดว่าจะมีแนสโน้มแบบเส้นชมพู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ