yuttapongtrader

เข้าข้างบน 1 ไม้แล้ว

NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc.
เข้าข้างบน 1 ไม้แล้ว ไม้ที่สอง 2 ต่อเลยครับ ใครสามารถ เข้าผ่าน XM ได้ จุดนี้ดีที่สุด SL ไม่ไกล รับประกัน หุ้นดีแน่นอน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ