yuttapongtrader

PLTR จุดนี้น่าเข้า

NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc.
หุ้นดี พื้นฐานแน่น หุ้นเทคน่าสนใจ สำหรับใครที่มองแล้วคิดว่าไม่เสียบเปรียบเรียนเชิญครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ